Nhà thờ The Chinese Christian Church Of Amoy tại Trung Quốc, Kowloon

Trung Quốc, Kowloon, GPS: 22.3218,114.1846

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ The Chinese Christian Church Of Amoy tại địa chỉ: Trung Quốc, Kowloon / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ The Chinese Christian Church Of Amoy hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Hồng Kông

Mệnh giá: baptist

Trung Quốc, Hồng Kông