Nhà thờ the church in hong kong (church assembly hall) tại Trung Quốc, Hồng Kông, Tian Wen Tai Dao Observatory Road, 5

Trung Quốc, Hồng Kông, Tian Wen Tai Dao Observatory Road, 5, GPS: 22.301,114.1754

Website: http://www.churchinhk.org

Mệnh giá: protestant

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ the church in hong kong (church assembly hall) tại địa chỉ: Trung Quốc, Hồng Kông, Tian Wen Tai Dao Observatory Road, 5 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ the church in hong kong (church assembly hall) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông, Qi Xian Dao Nan Chatham Road South, 125

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Hồng Kông, Mi Dun Dao Nathan Road, 138

Điện thoại: +852 23671478

Website: http://www.standrews.org.hk

Mệnh giá: anglican

Trung Quốc, Hồng Kông

Mệnh giá: anglican