Nhà thờ The Church of Christ in China Chuen Yuen Church tại Trung Quốc, Thuyền Loan

Trung Quốc, Thuyền Loan, GPS: 22.3704,114.1151

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ The Church of Christ in China Chuen Yuen Church tại địa chỉ: Trung Quốc, Thuyền Loan / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ The Church of Christ in China Chuen Yuen Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Thuyền Loan

Điện thoại: +852 2406 0140

Website: http://www.cmargc.org/

Mệnh giá: evangelical

Trung Quốc, Thuyền Loan

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, 德士古道 Texaco Road, 67

Điện thoại: 26145321

Website: http://www.skhthorns.org

Mệnh giá: anglican

Trung Quốc, Quỳ Dũng, De Shi Gu Dao Texaco Road, 67

Điện thoại: +852 26145321

Website: http://www.skhthorns.org

Mệnh giá: anglican

Trung Quốc, Thuyền Loan

Mệnh giá: baptist