Nhà thờ The Church Of Christ in China Wanchai Church tại Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông, GPS: 22.274,114.1719

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ The Church Of Christ in China Wanchai Church tại địa chỉ: Trung Quốc, Hồng Kông / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ The Church Of Christ in China Wanchai Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hồng Kông

Mệnh giá: anglican

Trung Quốc, Hồng Kông

Mệnh giá: methodist

Trung Quốc, Hồng Kông, Xuan Ni Shi Dao Hennessy Road, 36

Mệnh giá: methodist