Nhà thờ The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints tại Đài Loan, Taichung, Jinping Village, village, Swietej Barbary, 498-11

Đài Loan, Taichung, Jinping Village, village, Swietej Barbary, 498-11, GPS: 24.1534,120.684

Điện thoại: +886-4-2226-7181;+886-4-2228-8981

Website: http://lds.org.tw/

Mệnh giá: mormon

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints tại địa chỉ: Đài Loan, Taichung, Jinping Village, village, Swietej Barbary, 498-11 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taichung, Jinping Village, village

Đài Loan, Taichung, Dadun Village, village

Đài Loan, Taichung, Jinping Village, village, Wu Quan Lu , 498-11

Điện thoại: +886-4-2226-7181;+886-4-2228-8981

Website: http://lds.org.tw/

Mệnh giá: mormon

Đài Loan, Taichung, Wenzhuang Village, village, Lesna, 37

Điện thoại: +886 4 2201 2595

Website: http://www.catholic-tc.org.tw/

Mệnh giá: catholic

Đài Loan, Taichung, Guangda Village, village, Zhong Qing Lu Yi Duan , 37

Điện thoại: +886 4 2201 2595

Website: http://www.catholic-tc.org.tw/

Mệnh giá: catholic

Đài Loan, Taichung, Jinping Village, village, Wschodnia, 498-11