Nhà thờ The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints tại Liên bang Micronesia, Pohnpei, Tamworohi

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Tamworohi, GPS: 6.8446,158.2917

Mệnh giá: mormon

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints tại địa chỉ: Liên bang Micronesia, Pohnpei, Tamworohi / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Palikir

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Palikir

Liên bang Micronesia, Palikir

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Palikir

Liên bang Micronesia, Palikir

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Tamworohi

Mệnh giá: mormon