Nhà thờ The Parish Church of St.Saviours tại Vương quốc Anh, Anh, Mortimer West End, village

Vương quốc Anh, Anh, Mortimer West End, village, GPS: 51.3683,-1.0909

Mệnh giá: anglican

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ The Parish Church of St.Saviours tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Mortimer West End, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ The Parish Church of St.Saviours hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Mortimer, village

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Silchester, village

Vương quốc Anh, Anh, Tadley

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Mortimer West End, village

Vương quốc Anh, Anh, Tadley

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh