Nhà thờ The Parish Church of St.Saviours tại Vương quốc Anh, Anh, Mortimer West End, village

Vương quốc Anh, Anh, Mortimer West End, village, GPS: 51.3683,-1.0909

Mệnh giá: anglican

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ The Parish Church of St.Saviours tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Mortimer West End, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ The Parish Church of St.Saviours hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Mortimer, village

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Silchester, village

Vương quốc Anh, Anh, Tadley

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Mortimer West End, village

Vương quốc Anh, Anh, Tadley

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh