Nhà thờ Tingley Methodist Church tại Vương quốc Anh, Anh, Tingley, village

Vương quốc Anh, Anh, Tingley, village, GPS: 53.7233,-1.5802

Mệnh giá: methodist

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Tingley Methodist Church tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Tingley, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Tingley Methodist Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Leeds

Mệnh giá: evangelical

Vương quốc Anh, Anh, Wakefield

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Tingley, village

Mệnh giá: catholic

Vương quốc Anh, Anh, East Ardsley, village

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Wakefield

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Batley

Mệnh giá: anglican