Nhà thờ gần bên Maidenhead

Tìm thấy 17
Chúng tôi đã tìm thấy hơn 31 điểm Thắng cảnh ở Maidenhead. Bao gồm
  • 17 Church
  • 9 Memorial
  • 2 Monument
  • 2 Attraction
  • 1 Synagogue

St Mary's Church

St Mary's Cl, 14 High St, Maidenhead, Berkshire, SL6 1YY, United Kingdom, GPS: 51.52331,-0.71818906

We are a large, vibrant Anglican Church in the heart of our community in the town centre of Maidenhead, UK.

Nhà thờ ở các thành phố khác

Các địa điểm thú vị ở Maidenhead

Search this area
Maps are
always at hand
Download apps and start expanding your horizons
Open Maps.me app
Use web version