Nhà thờ Vejby Kirke tại Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Vejby, village

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Vejby, village, GPS: 56.6034,8.8105

Mệnh giá: lutheran

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Vejby Kirke tại địa chỉ: Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Vejby, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Vejby Kirke hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Đan Mạch, Trung Jutland, Ramsing, village

Mệnh giá: lutheran

Đan Mạch, Trung Jutland, Rødding, village

Mệnh giá: lutheran

Đan Mạch

Mệnh giá: lutheran

Đan Mạch, Trung Jutland, Rodding, village

Mệnh giá: lutheran

Đan Mạch

Mệnh giá: lutheran

Đan Mạch, Trung Jutland, Lem, village

Mệnh giá: lutheran