Nhà thờ Voormalige Sint-Isodorus tại Hà Lan, Flevoland, Nagele, village

Hà Lan, Flevoland, Nagele, village, GPS: 52.6441,5.7242

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Voormalige Sint-Isodorus tại địa chỉ: Hà Lan, Flevoland, Nagele, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Voormalige Sint-Isodorus hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Flevoland, Nagele, village

Website: https://www.cgninfo.nl

Mệnh giá: reformed

Hà Lan, Flevoland, Nagele, village

Mệnh giá: reformed

Hà Lan, Flevoland, Tollebeek, village

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Flevoland, Nagele, village, Ring, 5

Mệnh giá: reformed

Hà Lan, Flevoland, Urk

Mệnh giá: reformed

Hà Lan, Flevoland, Tollebeek, village

Mệnh giá: roman catholic