Nhà thờ The Church of Christ in China Sheung Shui Church tại Trung Quốc, Thượng Thủy

Trung Quốc, Thượng Thủy, GPS: 22.5089,114.1265

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ The Church of Christ in China Sheung Shui Church tại địa chỉ: Trung Quốc, Thượng Thủy / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ The Church of Christ in China Sheung Shui Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Thượng Thủy

Trung Quốc, Thượng Thủy

Website: http://aogcop.org.hk

Mệnh giá: pentecostal

Trung Quốc, Thượng Thủy

Trung Quốc, Thượng Thủy

Mệnh giá: catholic