Nhà thờ Chinese Rhenish Church Sheung Shui tại Trung Quốc, Thượng Thủy

Trung Quốc, Thượng Thủy, GPS: 22.506,114.1281

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Chinese Rhenish Church Sheung Shui tại địa chỉ: Trung Quốc, Thượng Thủy / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Chinese Rhenish Church Sheung Shui hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Thượng Thủy

Website: http://aogcop.org.hk

Mệnh giá: pentecostal

Trung Quốc, Thượng Thủy

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Thượng Thủy