Nhà thờ The Chinese Full Gospel Church tại Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông, GPS: 22.2177,114.2132

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ The Chinese Full Gospel Church tại địa chỉ: Trung Quốc, Hồng Kông / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ The Chinese Full Gospel Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hồng Kông, Nan Wan Fang South Bay Close, 8

Điện thoại: +852 2812 0375

Website: http://churchofallnations-hongkong.org

Mệnh giá: lutheran

Trung Quốc, Stanley, village

Trung Quốc, Hồng Kông, Chong Kan Jiao Dao Chung Hom Kok Road, 43

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Hồng Kông

Mệnh giá: roman catholic

Trung Quốc, Hồng Kông, Hui Fu Dao Welfare Road, 6

Mệnh giá: roman catholic

Trung Quốc, Hồng Kông

Mệnh giá: catholic