Giáo đường Beth Hamidrash Hagadol Synagogue tại Vương quốc Anh, Anh, Leeds

Vương quốc Anh, Anh, Leeds, GPS: 53.8426,-1.5277

Mệnh giá: orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Beth Hamidrash Hagadol Synagogue tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Leeds / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Beth Hamidrash Hagadol Synagogue hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Leeds

Điện thoại: +44 113 266 2214

Website: http://www.etzchaim.co.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Harrogate

Mệnh giá: orthodox

Vương quốc Anh, Anh, Manchester, Meade Hill Road, 88

Điện thoại: +44 161 740 9586

Website: http://www.meadehillshul.co.uk

Vương quốc Anh, Anh, Leeds

Điện thoại: +44 113 2665256

Website: http://www.sinaisynagogue.org.uk/

Mệnh giá: reformed

Vương quốc Anh, Anh, Leeds

Vương quốc Anh, Anh, Whitefield