Giáo đường Beth Shalom Reform Synagogue tại Vương quốc Anh, Anh, Cambridge

Vương quốc Anh, Anh, Cambridge, GPS: 52.209,0.1338

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Beth Shalom Reform Synagogue tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Cambridge / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Beth Shalom Reform Synagogue hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Cambridge, Thompson's Lane, 3

Website: http://www.cujs.org

Mệnh giá: jewish

Vương quốc Anh, Anh, St Albans

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Vương quốc Anh, Anh, Cambridge

Mệnh giá: orthodox

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Vương quốc Anh, Anh, Borehamwood

Mệnh giá: united synagogue