Giáo đường Cộng hòa Macedonia

2 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Riebeckplatz, 24

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Borka Taleski, 24

Website: http://www.ezrm.org.mk/

Khi di chuyển hoặc du lịch, mỗi người theo đạo đều muốn đảm bảo họ có thể đến thăm một ngôi chùa hoặc nhà thờ của tôn giáo mình. Nếu bạn đang tìm kiếm một giáo đường tại tại Cộng hòa Macedonia hoặc những nơi tương tự để đến thăm, hãy tận dụng danh mục của chúng tôi. Chúng có thông tin về tất cả các giáo đường đang hoạt động trên toàn thế giới, mỗi giáo đường đều được mô tả chi tiết, kèm địa chỉ và số điện thoại.\