Giáo đường Hà Lan

48 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg, 41

Website: http://www.ljgamsterdam.nl

Mệnh giá: liberal

Hà Lan, Groningen, Niezijl, village

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Hà Lan, South Holland, La Hay, Jan Evertstraat, 7

Website: http://www.ljgdenhaag.nl/

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Mệnh giá: sephardi

Hà Lan, Gelderland, Elburg

Hà Lan, North Holland, Amstelveen, Max Havelaarlaan, 435

Website: http://sjoelamstelveen.nl/

Mệnh giá: NIK

Hà Lan, Groningen, Bourtange, village, Batterijenstraat, 2

Hà Lan, South Holland, Delft

Website: http://www.synagogedelft.nl

Hà Lan, Overijssel, Deventer

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Gerard Doustraat, 238

Website: http://www.gerarddou.org

Mệnh giá: orthodox

Hà Lan, Gelderland, Apeldoorn

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Mệnh giá: sephardi

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Hà Lan, Overijssel, Borne

Hà Lan, Utrecht, Springweg, 162

Hà Lan, South Holland, Delft

Website: http://www.synagogedelft.nl

Khi di chuyển hoặc du lịch, mỗi người theo đạo đều muốn đảm bảo họ có thể đến thăm một ngôi chùa hoặc nhà thờ của tôn giáo mình. Nếu bạn đang tìm kiếm một giáo đường tại tại Hà Lan hoặc những nơi tương tự để đến thăm, hãy tận dụng danh mục của chúng tôi. Chúng có thông tin về tất cả các giáo đường đang hoạt động trên toàn thế giới, mỗi giáo đường đều được mô tả chi tiết, kèm địa chỉ và số điện thoại.\