Giáo đường Vương quốc Anh

152 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Gateshead

Vương quốc Anh, Scotland, Glasgow

Mệnh giá: orthodox

Vương quốc Anh, Anh, Hackney, Brenthouse Road, 20

Vương quốc Anh, Anh, Reading, Tilehurst Road, 63

Website: https://www.jcob.org/

Vương quốc Anh, Scotland, Glasgow, Niddrie Road, 12

Điện thoại: 0141 649 2962

Vương quốc Anh, Anh, Gateshead

Mệnh giá: orthodox

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Mệnh giá: jewish

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Stamford Hill, 107-115

Mệnh giá: Chabad-Lubavitch

Vương quốc Anh, Anh, Brighton

Mệnh giá: orthodox

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Mệnh giá: reformed

Vương quốc Anh, Anh, Norwich, Earlham Road, 3

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Mệnh giá: Indian, Sephardic

Vương quốc Anh, Anh, Shepherd's Bush

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Walford Road, 99

Khi di chuyển hoặc du lịch, mỗi người theo đạo đều muốn đảm bảo họ có thể đến thăm một ngôi chùa hoặc nhà thờ của tôn giáo mình. Nếu bạn đang tìm kiếm một giáo đường tại tại Vương quốc Anh hoặc những nơi tương tự để đến thăm, hãy tận dụng danh mục của chúng tôi. Chúng có thông tin về tất cả các giáo đường đang hoạt động trên toàn thế giới, mỗi giáo đường đều được mô tả chi tiết, kèm địa chỉ và số điện thoại.\