Giáo đường Vương quốc Anh

152 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Liverpool

Vương quốc Anh, Anh, Leeds

Điện thoại: +44 113 2665256

Website: http://www.sinaisynagogue.org.uk/

Mệnh giá: reformed

Vương quốc Anh, Anh, Leeds

Vương quốc Anh, Anh, Watford

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Seymour Place, 33

Điện thoại: 020 7723 4404

Website: http://www.wls.org.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Vương quốc Anh, Anh, Whitefield

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Khi di chuyển hoặc du lịch, mỗi người theo đạo đều muốn đảm bảo họ có thể đến thăm một ngôi chùa hoặc nhà thờ của tôn giáo mình. Nếu bạn đang tìm kiếm một giáo đường tại tại Vương quốc Anh hoặc những nơi tương tự để đến thăm, hãy tận dụng danh mục của chúng tôi. Chúng có thông tin về tất cả các giáo đường đang hoạt động trên toàn thế giới, mỗi giáo đường đều được mô tả chi tiết, kèm địa chỉ và số điện thoại.\