Giáo đường Dundee Synagogue tại Vương quốc Anh, Scotland, Dundee, St Mary Place, 9

Vương quốc Anh, Scotland, Dundee, St Mary Place, 9, GPS: 56.4645,-2.9907

Điện thoại: +44 141 638 6411

Website: http://www.scojec.org/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Dundee Synagogue

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Dundee Synagogue tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Scotland, Dundee, St Mary Place, 9 / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Dundee Synagogue hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Scotland, Aberdeen, Dee Street, 74

Điện thoại: +44 7810 024 456

Website: http://www.aberdeenhebrew.org.uk/

Vương quốc Anh, Scotland, Edinburgh, Salisbury Road, 4

Điện thoại: 0131 667 3144

Website: http://www.ehcong.com/