Giáo đường Edgware and District Reform Synagogue tại Vương quốc Anh, Stone Grove, 118

Vương quốc Anh, Stone Grove, 118, GPS: 51.6189,-0.2888

Mệnh giá: reformed

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Edgware and District Reform Synagogue tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Stone Grove, 118 / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Edgware and District Reform Synagogue hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Edgware

Mệnh giá: united synagogue

Vương quốc Anh, Anh, Harrow, Bessborough Road, 39

Điện thoại: 02088640133

Website: https://choosemosaic.org/

Mệnh giá: reform

Vương quốc Anh, Anh, Bushey Heath, village

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Mệnh giá: moroccan

Vương quốc Anh, Anh, Elstree, village

Mệnh giá: liberal

Vương quốc Anh, Anh, Borehamwood

Mệnh giá: united synagogue