Giáo đường Fosta Sinagogă a Cismarilor tại Romania, Iași

Romania, Iași, GPS: 47.1598,27.594

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Fosta Sinagogă a Cismarilor tại địa chỉ: Romania, Iași / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Fosta Sinagogă a Cismarilor hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Moldova, Chișinău

Romania, Iași

Romania, Iași, Strada Elena Doamna, 15

Romania, Iași, Strada Sinagogilor, 1

Mệnh giá: jewish

Romania, Botoșani, Via Papa Giovanni XXIII, 18

Romania, Botoșani, Strada Vornic Boldur, 18

Mệnh giá: jewish