Giáo đường Garnethill Synagogue tại Vương quốc Anh, Scotland, Glasgow

Vương quốc Anh, Scotland, Glasgow, GPS: 55.8671,-4.2676

Mệnh giá: orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Garnethill Synagogue tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Scotland, Glasgow / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Garnethill Synagogue hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Scotland, Thornliebank, Fenwick Road, 222

Điện thoại: 0141 577 8250

Website: http://www.giffnockshul.co.uk/

Vương quốc Anh, Scotland, Glasgow, Niddrie Road, 12

Điện thoại: 0141 649 2962

Vương quốc Anh, Scotland, Newton Mearns, Ayr Road, 147

Điện thoại: 0141 639 4083

Website: http://www.grs.org.uk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Vương quốc Anh, Scotland, Newton Mearns, Larchfield Avenue, 14

Điện thoại: +44 (0)141 639 4000

Website: http://www.nmhc.org.uk/

Vương quốc Anh, Scotland, Edinburgh, Salisbury Road, 4

Điện thoại: 0131 667 3144

Website: http://www.ehcong.com/