Giáo đường Meade Hill Synagogue tại Vương quốc Anh, Anh, Manchester, Meade Hill Road, 88

Vương quốc Anh, Anh, Manchester, Meade Hill Road, 88, GPS: 53.5258,-2.2482

Điện thoại: +44 161 740 9586

Website: http://www.meadehillshul.co.uk

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Meade Hill Synagogue tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Manchester, Meade Hill Road, 88 / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Meade Hill Synagogue hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Gatley, village

Mệnh giá: modern orthodox

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh, Anh, Sale

Vương quốc Anh, Anh, Whitefield

Vương quốc Anh, Anh, Prestwich

Vương quốc Anh, Anh, Whitefield