Giáo đường Sale and District Hebrew Congregation tại Vương quốc Anh, Anh, Sale

Vương quốc Anh, Anh, Sale, GPS: 53.42,-2.3336

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Sale and District Hebrew Congregation tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Sale / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Sale and District Hebrew Congregation hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Gatley, village

Mệnh giá: modern orthodox

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh, Anh, Manchester, Meade Hill Road, 88

Điện thoại: +44 161 740 9586

Website: http://www.meadehillshul.co.uk

Vương quốc Anh, Anh, Whitefield

Vương quốc Anh, Anh, Prestwich

Vương quốc Anh, Anh, Whitefield