Giáo đường Sjoel Amstelveen tại Hà Lan, North Holland, Amstelveen, Max Havelaarlaan, 435

Hà Lan, North Holland, Amstelveen, Max Havelaarlaan, 435, GPS: 52.3068,4.8746

Website: http://sjoelamstelveen.nl/

Mệnh giá: NIK

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Sjoel Amstelveen tại địa chỉ: Hà Lan, North Holland, Amstelveen, Max Havelaarlaan, 435 / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Sjoel Amstelveen hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg, 41

Website: http://www.ljgamsterdam.nl

Mệnh giá: liberal

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Mệnh giá: sephardi

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Gerard Doustraat, 238

Website: http://www.gerarddou.org

Mệnh giá: orthodox

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Mệnh giá: sephardi

Hà Lan, North Holland, Amsterdam