Giáo đường Sjoel Amstelveen tại Hà Lan, North Holland, Amstelveen, Max Havelaarlaan, 435

Hà Lan, North Holland, Amstelveen, Max Havelaarlaan, 435, GPS: 52.3068,4.8746

Website: http://sjoelamstelveen.nl/

Mệnh giá: NIK

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Sjoel Amstelveen tại địa chỉ: Hà Lan, North Holland, Amstelveen, Max Havelaarlaan, 435 / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Sjoel Amstelveen hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg, 41

Website: http://www.ljgamsterdam.nl

Mệnh giá: liberal

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Mệnh giá: sephardi

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Gerard Doustraat, 238

Website: http://www.gerarddou.org

Mệnh giá: orthodox

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Mệnh giá: sephardi

Hà Lan, North Holland, Amsterdam