Giáo đường Solihull & District Hebrew Congregation tại Vương quốc Anh, Anh, Solihull, Monastery Drive, 3

Vương quốc Anh, Anh, Solihull, Monastery Drive, 3, GPS: 52.4247,-1.81

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Solihull & District Hebrew Congregation tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Solihull, Monastery Drive, 3 / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Solihull & District Hebrew Congregation hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Birmingham

Vương quốc Anh, Anh, Cheltenham

Website: http://www.cheltenhamsynagogue.org.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Leicester

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Vương quốc Anh, Anh, Nottingham

Vương quốc Anh, Anh, Birmingham

Vương quốc Anh, Anh, Leicester