Giáo đường Synagogue Salat Al-Azama tại Maroc, Marrakech-Safi, Marrakech

Maroc, Marrakech-Safi, Marrakech, GPS: 31.6202,-7.9824

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Synagogue Salat Al-Azama tại địa chỉ: Maroc, Marrakech-Safi, Marrakech / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Synagogue Salat Al-Azama hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\