Giáo đường The Cambridge Mikvah tại Vương quốc Anh, Anh, Cambridge

Vương quốc Anh, Anh, Cambridge, GPS: 52.2117,0.1131

Mệnh giá: orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái The Cambridge Mikvah tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Cambridge / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái The Cambridge Mikvah hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Cambridge, Thompson's Lane, 3

Website: http://www.cujs.org

Mệnh giá: jewish

Vương quốc Anh, Anh, St Albans

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Vương quốc Anh, Anh, Cambridge

Vương quốc Anh, Anh, Borehamwood

Mệnh giá: united synagogue