Giáo đường The Edinburgh Hebrew Congregation tại Vương quốc Anh, Scotland, Edinburgh, Salisbury Road, 4

Vương quốc Anh, Scotland, Edinburgh, Salisbury Road, 4, GPS: 55.9378,-3.1749

Điện thoại: 0131 667 3144

Website: http://www.ehcong.com/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Edinburgh Synagogue

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái The Edinburgh Hebrew Congregation tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Scotland, Edinburgh, Salisbury Road, 4 / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái The Edinburgh Hebrew Congregation hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Scotland, Dundee, St Mary Place, 9

Điện thoại: +44 141 638 6411

Website: http://www.scojec.org/

Vương quốc Anh, Scotland, Thornliebank, Fenwick Road, 222

Điện thoại: 0141 577 8250

Website: http://www.giffnockshul.co.uk/

Vương quốc Anh, Scotland, Glasgow

Mệnh giá: orthodox

Vương quốc Anh, Scotland, Glasgow, Niddrie Road, 12

Điện thoại: 0141 649 2962

Vương quốc Anh, Scotland, Newton Mearns, Ayr Road, 147

Điện thoại: 0141 639 4083

Website: http://www.grs.org.uk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Vương quốc Anh, Scotland, Newton Mearns, Larchfield Avenue, 14

Điện thoại: +44 (0)141 639 4000

Website: http://www.nmhc.org.uk/