Giáo đường United Synagogue tại Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, GPS: 51.5341,-0.1901

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái United Synagogue tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái United Synagogue hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Grove End Road, 37-41

Điện thoại: +44 (0)20 7286 3838

Website: http://www.shulinthewood.com/

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, St John's Wood Road, 28a

Website: http://www.ljs.org/

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Lauderdale Road, 9

Website: http://www.lauderdaleroadsynagogue.org/

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Vương quốc Anh, Anh, Kilburn

Website: http://www.hampsteadshul.org.uk

Mệnh giá: orthodox

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Abbey Road, 33

Điện thoại: +44 (0)20 7328 1026

Website: http://www.newlondon.org.uk/

Mệnh giá: masorti