Giáo đường Whitefield Hebrew Congregation tại Vương quốc Anh, Anh, Whitefield

Vương quốc Anh, Anh, Whitefield, GPS: 53.5464,-2.3021

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Whitefield Hebrew Congregation tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Whitefield / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Whitefield Hebrew Congregation hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Gatley, village

Mệnh giá: modern orthodox

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh, Anh, Manchester, Meade Hill Road, 88

Điện thoại: +44 161 740 9586

Website: http://www.meadehillshul.co.uk

Vương quốc Anh, Anh, Sale

Vương quốc Anh, Anh, Whitefield

Vương quốc Anh, Anh, Prestwich