Nhà thờ Hồi Giáo Akhond Khail Kale Jumat tại Afghanistan, Nangarhar, Kalai Akhoon, village

Afghanistan, Nangarhar, Kalai Akhoon, village, GPS: 34.4177,70.5747

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Akhond Khail Kale Jumat tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Kalai Akhoon, village / 89851 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Akhond Khail Kale Jumat hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Objects nearby

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Amar Khil, village

Afghanistan, Nangarhar, Qasar Siraj-ul-Aimarat, village

Afghanistan, Nangarhar, Shekhan, village

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Rasoly Mena, village