Nhà thờ Hồi Giáo Al Masjid al Haram tại Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca, GPS: 21.4246,39.8212

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Wikipedia: https://ar.wikipedia.org/wiki/المسجد الحرام

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Al Masjid al Haram tại địa chỉ: Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Al Masjid al Haram hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Ả Rập Saudi

Ả Rập Saudi

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca

Ả Rập Saudi