Nhà thờ Hồi Giáo Amar Mosque tại Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Capital Governorate, Manama, GPS: 26.2032,50.5525

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Amar Mosque tại địa chỉ: Bahrain, Capital Governorate, Manama / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Amar Mosque hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Bahrain, Capital Governorate, Jid Hafs

Mệnh giá: shia

Bahrain, Southern Governorate, Isa Town

Mệnh giá: shia

Bahrain, Capital Governorate, Jid Hafs

Bahrain, Capital Governorate, Jid Hafs

Điện thoại: 33317321

Bahrain, Southern Governorate, Isa Town

Mệnh giá: shia