Nhà thờ Hồi Giáo Ansaru Deen Islamic Mosque tại Nigeria, Kaduna, Zaria

Nigeria, Kaduna, Zaria, GPS: 11.1091,7.7326

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Ansaru Deen Islamic Mosque tại địa chỉ: Nigeria, Kaduna, Zaria / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Ansaru Deen Islamic Mosque hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or bảo tàng\

Địa điểm lân cận

Nigeria, Kaduna, Samaru, village

Mệnh giá: sunni

Nigeria, Kaduna, Katabu

Nigeria, Kaduna, Zaria

Nigeria, Kaduna, Samaru, village

Nigeria, Kaduna, Samaru, village

Mệnh giá: sunni