Nhà thờ Hồi Giáo ARKAM tại Djibouti, Balbala

Djibouti, Balbala, GPS: 11.5501,43.117

Mệnh giá: sunni

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo ARKAM tại địa chỉ: Djibouti, Balbala / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo ARKAM hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or bảo tàng\

Địa điểm lân cận

Djibouti, Balbala

Djibouti, Balbala

Djibouti, Balbala

Djibouti, Balbala

Mệnh giá: sunni

Djibouti, Balbala

Mệnh giá: sunni

Djibouti, Balbala