Nhà thờ Hồi Giáo Bumari Mosque tại Gambia, División Lower River, Bumari, village

Gambia, División Lower River, Bumari, village, GPS: 13.3994,-15.7819

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Bumari Mosque tại địa chỉ: Gambia, División Lower River, Bumari, village / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Bumari Mosque hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or bảo tàng\

Địa điểm lân cận

Gambia, División North Bank, Njaba Kunda, village

Sénégal, Boghal (Chef lieu d'arrondissement), village

Gambia, División Lower River, Soma, the Gambia

Gambia, División Lower River, Toniataba, village

Mệnh giá: sunni

Gambia

Mệnh giá: sunni

Gambia, División Lower River, Seno Bajonki, village

Mệnh giá: sunni