Nhà thờ Hồi Giáo Centro religioso Pakistaní tại Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Sombrerete, 26

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Sombrerete, 26, GPS: 40.4086,-3.7037

Mệnh giá: sunni

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Centro religioso Pakistaní tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Sombrerete, 26 / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Centro religioso Pakistaní hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or bảo tàng\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Provisiones, 7

Mệnh giá: sunni

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Salvador de Madariaga, 7

Điện thoại: +34 913262610

Website: http://www.madrid.es/

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Pena de Francia, 2

Mệnh giá: sunni

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle del Oso, 8

Mệnh giá: sunni

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Anastasio Herrero, 5

Mệnh giá: sunni