Nhà thờ Hồi Giáo Hàn Quốc

5 đối tượng
bộ lọc

Hàn Quốc, Seoul, Dohwa-dong, village

Mệnh giá: sunni

Hàn Quốc, Busan, Khu Geumjeong, Mossins gate, 113-1

Điện thoại: 051-518-9991

Website: http://www.busanislam.or.kr/

Hàn Quốc, Seoul

Mệnh giá: sunni

Hàn Quốc, Busan, Guseo-dong, geumdanro, 113-1

Điện thoại: 051-518-9991

Website: http://www.busanislam.or.kr/

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Hàn Quốc, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\