Nhà thờ Hồi Giáo Djibouti

50 đối tượng
bộ lọc

Djibouti, Arta, وع Weya, village

Mệnh giá: sunni

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-20:00

Djibouti, Balbala

Mệnh giá: sunni

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-20:00

Djibouti, Tadjourah, Am'isso, village

Djibouti, Balbala

Djibouti, Tadjourah, Balho

Djibouti, Tadjourah, Tadjoura

Djibouti, Balbala

Mệnh giá: sunni

Djibouti

Djibouti, Arta, وع Weya, village

Mệnh giá: sunni

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-20:00

Djibouti, Balbala

Mệnh giá: sunni

Djibouti

Djibouti, Balbala

Djibouti

Djibouti

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Djibouti, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\