Nhà thờ Hồi Giáo Tây Ban Nha

87 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Andalusia, Córdoba

Mệnh giá: sunni

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha, Ceuta

Tây Ban Nha, Basque Country, Vitoria, Aiztogile kalea, 54

Mệnh giá: sunni

Tây Ban Nha, Basque Country, Vitoria

Tây Ban Nha, Castile and León, Burgos

Mệnh giá: sunni

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de Sant Pere Mitja, 21

Website: http://alqaimislamiccenter.blogspot.de/

Mệnh giá: shia

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid

Tây Ban Nha, Catalonia, Vilanova i la Geltrú, Carrer de la Fita, 1

Điện thoại: 938144821

Website: http://www.cmalfurkan.blogspot.com

Mệnh giá: sunni

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha, Basque Country, Barakaldo

Mệnh giá: sunni

Tây Ban Nha, Aragon, Santa Eulalia del Campo, village

Tây Ban Nha, Catalonia, Mollet del Vallès

Mệnh giá: sunni

Tây Ban Nha, Galicia, Lugo, Rua Tunel de Oural, 26

Website: https://lamezquitaassalamenlugo.wordpress.com/

Tây Ban Nha, Andalusia, Pedro Abad, village

Tây Ban Nha, Ceuta

Tây Ban Nha, Castile-La Mancha, Toledo, Tây Ban Nha

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Tây Ban Nha, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\