Nhà thờ Hồi Giáo trong thành phố Barcelona, Tây Ban Nha

3 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de Sant Pere Mitja, 21

Website: http://alqaimislamiccenter.blogspot.de/

Mệnh giá: shia

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de les Basses de Sant Pere, 20

Điện thoại: +34 664 74 35 53

Mệnh giá: shia

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Barcelona (Catalonia), Tây Ban Nha, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\