Nhà thờ Hồi Giáo Gambia

37 đối tượng
bộ lọc

Gambia, División Upper River, Song Kunda, village

Gambia, División Upper River, Song Kunda, village

Gambia, Kanifing Municipal Council, Serekunda

Gambia, División Central River, Sinchu Alhagi, village

Mệnh giá: sunni

Gambia, Kanifing Municipal Council, Serekunda

Gambia, División Upper River, Song Kunda, village

Gambia, Banjul City Council, Banjul

Gambia, Banjul City Council, Banjul

Gambia, División Central River, Njoben, village

Gambia, Kanifing Municipal Council, Serekunda

Gambia, División Western, Bartukunku, village

Gambia, División Central River, Dobbo, village

Gambia, División Central River, Kerr Aldi, village

Gambia, División Lower River, Seno Bajonki, village

Mệnh giá: sunni

Gambia, División Western, Somita, village

Mệnh giá: sunni

Gambia, División North Bank, Torroba, village

Mệnh giá: sunni

Gambia, División Western, Mariama Kunda, village

Gambia, División Western, Sukuta

Mệnh giá: sunni

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Gambia, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\