Nhà thờ Hồi Giáo Croatia

7 đối tượng
bộ lọc

Croatia, Zagreb, 227 Street, 1

Croatia, Dubrovnik, Miha Pracata, 3

Điện thoại: +385 20 323 886

Website: http://medzlis-dubrovnik.org

Croatia, Gunja, village

Croatia, Rijeka

Mệnh giá: sunni

Croatia, Split

Croatia, Zagreb, Prilaz Safvet - bega Basagica, 1

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Croatia, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\