Nhà thờ Hồi Giáo Kyrgyzstan

354 đối tượng
bộ lọc

Kyrgyzstan, Osh Region, Osh

Kyrgyzstan, Osh

Mệnh giá: sunni

Kyrgyzstan, Naryn Region, Kochkor

Mệnh giá: sunni

Kyrgyzstan, Bishkek, Hauptstrasse, 31

Kyrgyzstan, Osh Region, Kalimin name, village

Mệnh giá: sunni

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Dolon, village

Kyrgyzstan, Osh Region, Jany-Aryk, village

Mệnh giá: sunni

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Talas Region, Amanbayevo, village

Kyrgyzstan, Osh Region, Nookat

Mệnh giá: sunni

Kyrgyzstan, Bishkek, Chui prospekt, 123

Kyrgyzstan, Osh Region, Osh

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Massy, village

Mệnh giá: sunni

Kyrgyzstan, Osh Region, Kara-Suu

Kyrgyzstan, Sosnovka, village

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Boru-Bash, village

Mệnh giá: sunni

Kyrgyzstan, Batken Region, Isfana

Mệnh giá: sunni

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Kyrgyzstan, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\