Nhà thờ Hồi Giáo Cộng hòa Macedonia

63 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tenovo, village

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Strumica

Mệnh giá: sunni

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Gostivar

Mệnh giá: sunni

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Mệnh giá: sunni

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Resen

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Delchevo

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tenovo, village

Mệnh giá: sunni

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Mệnh giá: sunni

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Dobri Dol, village

Mệnh giá: sunni

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Gradec, village

Mệnh giá: sunni

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Cộng hòa Macedonia, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\