Nhà thờ Hồi Giáo Cộng hòa Macedonia

63 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Gostivar

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Zhirovnica, village

Mệnh giá: sunni

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Chegrane, village

Cộng hòa Macedonia

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Radiovce, village

Mệnh giá: sunni

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Struga

Mệnh giá: sunni

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Ostrec, village

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Toplica, village

Mệnh giá: sunni

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Dobri Dol, village

Mệnh giá: sunni

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Golema Rechica, village

Mệnh giá: bektashi

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Veles

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Zhirovnica, village

Mệnh giá: sunni

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Chegrane, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Cộng hòa Macedonia, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\