Nhà thờ Hồi Giáo Hà Lan

250 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, North Brabant, Waalwijk

Hà Lan, South Holland, La Hay, Paul Krugerlaan, 16

Hà Lan, Flevoland, Almere

Hà Lan, South Holland, Dordrecht

Điện thoại: 0031 78 6 14 13 61

Website: http://www.al-fath.nl/

Mệnh giá: sunni

Hà Lan, South Holland, Waddinxveen

Hà Lan, South Holland, Waddinxveen

Hà Lan, North Holland, Haarlem, Ursulastraat, 20

Hà Lan, South Holland, Noordwijk

Hà Lan, South Holland, La Hay

Hà Lan, South Holland, Slikkerveer, village

Website: http://moluksemoskeebaitalrahmaan.nl/

Hà Lan, North Brabant, Breda

Hà Lan, North Holland, Diemen

Website: http://www.taibah.nl

Mệnh giá: sunni

Hà Lan, North Brabant, Bergen op Zoom

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Website: http://www.faried-ul-islam.nl

Hà Lan, Flevoland, Dronten

Hà Lan, North Brabant, Helmond, Molenstraat, 103

Hà Lan, Utrecht, Soest, Verbindingsweg, 2

Website: http://www.fatihmoskeesoest.nl

Hà Lan, North Holland, Medemblik

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Hà Lan, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\